Quảng Ninh đứng tốp đầu về chính quyền số tại Châu Á – Châu Đại Dương

Vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho Chính quyền số xuất sắc do Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á – Châu Đại Dương (ASOCIO) trao thưởng tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 8/11, tỉnh Quảng Ninh là địa phương cấp tỉnh đầu tiên của Việt Nam đượcChi tiết

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!